1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
3. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
4. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
5. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ